TrueFeedBack Blog

  • March 22, 2020

Merhabalar

TrueFeedBack olarak hepimizi ilgilendiren corona virüs (Covid-19) ile ilgili geçtiğimiz haftalarda iki anket gerçekleştirdik ve bu anketlerin sonuçlarını herkesle paylaşmak istiyoruz.

İki anketimize toplam katılımcı sayısı 1244 kişidir ve iki anket birbiriyle benzer sorulardan oluşmaktadır bir hafta ara ile gerçekleşmiştir. Bir hafta içinde toplumda corona virüse karşı bakış açısının değişimini göstermesi açısından gayet ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır.

Öncelikle 11.03.2020 – 15.03.2020 arasında açık kalan ilk anketimizin sonuçlarını paylaşalım.

İlk sorumuz olan “Corona virüsüne yakalanacağınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcılarımızın %48.7’si “Hayır” cevabını, % 51.3’ü ise “Evet” cevabını verdi. İlk vakanın çıktığı günlerde katılımcılarımızın neredeyse yarısı kendilerini güvende hissediyordu.

İkinci sorumuz ise ” Virüse yakalanmamak için kişisel önlemler alıyor musunuz? ” ‘du. İlk sorumuzda her ne kadar katılımcıların yarıya yakını virüse yakalanmayacağını düşündüğünü söylese de, bu sorumuzda gördüğümüz üzere katılımcılarımızın çok büyük çoğunluğu (%87.3) kişisel olarak önlem aldığını söyledi. Buradan da aslında bazı kullanıcılarımızın önlem aldıkları için virüse yakalanmayacağını düşündüğünü çıkarıyoruz.

İlk anketimizin üçüncü ve son sorusunda ise kullanıcılarımıza ” Ülkemizde corona virüs vakası ortaya çıkmasından sonra erzak / temizlik malzemesi stoğu yaptınız mı ya da yapmayı düşünüyor musunuz? ” diye sorduk. Bu soruya kullanıcılarımızın çoğunluğu (%57.3) yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum cevabı verirken %9.5’u stok yaptığını ve %33’ü de stok yapmadığını ama yapmayı düşündüğünü belirtti.

Bir hafta sonra ikinci anketimizi yayınladığımızda ise vaka sayısı 47’ye çıkmıştı ve okullar tatil edilmişti. İkinci anketimizde ilk sorumuz bir önceki hafta ile aynıydı ve bu sefer virüse yakalanmayacağını düşünen kullanıcı sayımız %48’dan %36.5’a inmişti.

İkinci sorumuz ise bir hafta önceye göre kullanıcılarımızın görüşlerinin değişikliği ve durumu daha ciddiye alıp almadıklarıydı. Bu soruya kullanıcılarımızın %54.2’si durumu bir hafta önceye göre daha ciddiye aldıklarını belirttiler. %7.9’u durumun çok ciddi olmadığını düşündüğünü belirtirken, %37.9’u ise durumu bir süredir çok ciddiye aldığını belirttiler. Burada asıl önemli olan ise kullanıcılarımızın yaklaşık yarısının görüşünün vaka sayısı ve devletin aldığı önlemlerle ciddi şekilde değişmesiydi.

ikinci anketimizde sorduğumuz üçüncü sorusu ise “Corona virüsün ülkemizde hızla yayılacağından endişeli misiniz?” ‘di ve kullanıcılarımızın yaklaşık %80’i bu durumdan endişeli olduğunu belirtti.

İkinci anketimizde kullanıcılarımıza virüse yakalanmamak için kişisel olarak önlem alıp almadıklarını tekrar sorduğumuzda önlem almadığını söyleyenlerin oranının %12.7’den %7.2’ye düştüğünü gördük. Katılımcılarımızın büyük çoğunluğunun önlem aldığını görmek ve genel olarak önlem alma bilincinin arttığını görmek bizim için sevindirici oldu.

İkinci anketimizde kullanıcılarımıza erzak/temizlik stoğu yapıp yapmadığını sorduğumuzda ise stok yapanların oranının %9.5’tan %22.6’ya çıktığını gördük. Stok yapmadığını ama yapmayı düşündüklerini söyleyenlerin sayısı da %33’ken %32.4’e inerek pek değişiklik göstermedi. Stok yapmayan ve yapmayı düşünmeyenlerin sayısının ise %57.5’tan %45’e düşüş gösterdi. Her şeye rağmen kullanıcılarımız arasında çok büyük oranda bir panik olmadığını görüyoruz.

Son olarak sorduğumuz soru ise ülkemizde virüse karşı alınan önlemlerin yerinde bulunup bulunmadığıydı. Kullanıcılarımızın %40.5’i önlemleri yerinde bulurken, %56’sı kararları yerinde bulduğunu ancak önlemlerin daha da arttırılabileceğini belirtti. Yaklaşık %3.5’u ise kararları abartı bulduğunu belirtti. Bu da aslında kullanıcılarımızın çoğunun durumun ciddiyetinin farkında olduğunu göstermekte.

1 hafta arayla yaptığımız iki anketi kıyasladığımızda ise 1 hafta içinde vakaların artmasının, devlet mercileri tarafından durumun ciddiye alındığının gösterilmesinin insanlardaki bilinci arttırdığını görmekteyiz. Son anketi yayınladığımızdan sonra alınan ekstra önlemlerin herkese durumun ciddiyetinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını düşünmekteyiz.

Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Evde kalın, coronayı hep beraber yenelim!!!